La Salle Santa Coloma TPV

Compreu els tiquets abans de fer ús del menjador informant correctament del vostre email per rebre la confirmació del pagament. IMPORTANT! ELS TIQUETS, UN COP PAGATS, NO ES PODRAN MODIFICAR, TRASPASSAR O RETORNAR.

Compreu els tiquets abans de fer ús del menjador informant correctament del vostre email per rebre la confirmació del pagament. IMPORTANT! ELS TIQUETS, UN COP PAGATS, NO ES PODRAN MODIFICAR, TRASPASSAR O RETORNAR.

Nom Etapa
Tiquet 1 dinar esporàdic Totes Pagar
Tiquet 10 dinars ESO ESO Pagar
Tiquet 10 dinars INFANTIL Infantil Pagar
Tiquet 10 dinars PRIMÀRIA Primària Pagar
Tiquet 20 dinars ESO ESO Pagar
Tiquet 20 dinars INFANTIL Infantil Pagar
Tiquet 20 dinars PRIMÀRIA Primària Pagar