La Salle Santa Coloma TPV

Informeu correctament del vostre email per rebre la confirmació del pagament. Les reserves pagades no es podran modificar.

Informeu correctament del vostre email per rebre la confirmació del pagament. Les reserves pagades no es podran modificar.

Nom Etapa
Tiquet 1 dinar esporadic - 9,40 € Totes Pagar
Tiquet 10 dinars INFANTIL Infantil Pagar
Tiquet 10 dinars PRIMARIA Primària Pagar
Tiquet 10 dinars SECUNDARIA ESO Pagar
Tiquet 20 dinars INFANTIL - 162,50 € Infantil Pagar
Tiquet 20 dinars PRIMÀRIA - 148 € Primària Pagar
Tiquet 20 dinars SECUNDÀRIA - 148 € ESO Pagar