La Salle Santa Coloma TPV

Compreu els tiquets abans de fer ús del menjador informant correctament del vostre email per rebre la confirmació del pagament. IMPORTANT! ELS TIQUETS, UN COP PAGATS, NO ES PODRAN MODIFICAR, TRASPASSAR O RETORNAR.

Compreu els tiquets abans de fer ús del menjador informant correctament del vostre email per rebre la confirmació del pagament. IMPORTANT! ELS TIQUETS, UN COP PAGATS, NO ES PODRAN MODIFICAR, TRASPASSAR O RETORNAR.

Introdueix les dades

Cancel·lar